website

Ayikho imikhiqizo ekalishini

Variant title
[item_qty] $0.00
Study: Living With Pets May Protect Infants From Allergies - 4aPet

Isifundo: Ukuhlala Nezilwane Ezifuywayo Kungase Kuvikele Izinsana Ezinto Ezingezwani Nomzimba

Izingane ezihlala nezinja namakati mancane amathuba okuba zibe nokungezwani komzimba kulezo zilwane kamuva ekuphileni, kodwa kuphela uma isilwane esifuywayo singaphansi kophahla olufanayo lapho ingane isewusana, ucwaningo olusha lusikisela.

Izingane ezihlala nezinja namakati mancane amathuba okuba zibe nokungezwani komzimba kulezo zilwane kamuva ekuphileni, kodwa kuphela uma isilwane esifuywayo singaphansi kophahla olufanayo lapho ingane isewusana, ucwaningo olusha lusikisela.

Uma kuqhathaniswa nezingane ezizalelwa ezindlini ezingenamakati, labo abakhule namakati cishe babeyingxenye yamathuba okungezwani nawo njengentsha, ucwaningo lwathola. Ukukhula eduze nenja kwehlise ingcuphe ye-allergies yezinja cishe ngenani elifanayo kubafana, kodwa hhayi emantombazaneni - okutholakele okwenze abacwaningi bangaqondakali.

Ukuchayeka ezilwaneni ezifuywayo noma kunini ngemva konyaka wokuqala wokuphila kubonakala sengathi akunawo umthelela engcupheni yokungezwani komzimba nezinto ezithile, noma kunjalo, okubonisa ukuthi isikhathi singase sibe yikho konke uma kuziwa ekuvimbeleni ukungezwani komzimba nezinto ezithile.

Nakuba bengenakusho ngokuqinisekile, abacwaningi basola ukuthi ukuchayeka kusenesikhathi ezintweni ezingezwani nezilwane ezifuywayo kanye namagciwane ahlobene nezilwane ezifuywayo kuqinisa isimiso somzimba sokuzivikela ezifweni, kujwayeze umzimba ezintweni ezingezwani nomzimba, futhi kusiza ingane yakhe ukuzivikela kwemvelo.

“Ukungcola kuhle,” kusho umcwaningi oholayo uGanesa Wegienka, Ph.D., efingqa le mfundiso. “Amasosha akho omzimba, uma ematasatasa nokuchayeka kusenesikhathi, ahlala kude nephrofayili yokuzivikela eguliswa yizifo.”

Lolu akulona ucwaningo lokuqala oluthola ukuthi ukuba nesilwane sasekhaya kungase kuvikele izingane ekwaliwa yizinto ezithile, kodwa kungokokuqala ukulandela izingane zize zibe neminyaka engu-18 ubudala.

Ucwaningo lwangaphambili lube nemiphumela exubile - abanye baze bahlobanisa ukuchayeka kwezilwane ezifuywayo lapho zisewusana nengozi eyengeziwe yokungezwani komzimba nezinto ezithile - ngakho-ke kusesekuseni kakhulu ukuncoma ukuthola inja noma ikati ukuze nje ugweme ukungezwani nosana lwakho, kusho uDavid Nash, MD, umqondisi womtholampilo. wokungezwani nomzimba kanye ne-immunology eSibhedlela Sezingane sasePittsburgh.

“Ekugcineni, cishe sizothola ukuthi kunezikhathi zamathuba lapho ukuchayeka ezinto ezingezwani nomzimba, kwabanye abantu, kuzoba nomthelela wokuvikela,” kusho uDkt. Nash, owayengahileleki kulolu cwaningo olusha. "Kodwa sikude kakhulu ukuthola ukuthi ivikela bani nokuthi leso sikhathi esifanelekile singesiphi."

Ngendlela efanayo, unganikeli isilwane sakho somndeni osithandayo ngoba ukhathazekile ukuthi umgxeka uzobangela ukungezwani komzimba. “Ngangingeke ngikhiphe inja yami uma nginengane,” kusho uWegienka, udokotela ohlola izifo eziwumshayabhuqe emnyangweni wesayensi yezempilo yomphakathi esibhedlela saseHenry Ford, eDetroit. “Abukho ubufakazi bokuthi kufanele ukhiphe inja noma ikati.”

Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi izici ngaphandle kokuba nenja noma ikati endlini zibe nomthelela engozini yabahlanganyeli bocwaningo yokungezwani komzimba nezinto ezithile. Ngokwesibonelo, nakuba abacwaningi bacabangele ukuthi abazali bezingane babeguliswa yini yizilwane, abazange babuze ngomlando obanzi womndeni wokungezwani komzimba nezinto ezithile noma ezinye izinkinga zempilo. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi izingane ezithambekele kofuzo ekwaliwa yizilwane zimane nje mancane amathuba okuthi zikhulele ezindlini ezinezilwane ezifuywayo.

Ocwaningweni, oluvela kujenali I-Clinical & Experimental Allergy , u-Wegienka nozakwabo baqoqe ulwazi lwezingane ezingu-566 nabazali bazo mayelana nokuchayeka kwezingane ezifuyweni zasendlini kanye nomlando wazo wokungezwani komzimba nezinto ezithile. Ngaphezu kwalokho, lapho izingane ziba neminyaka engu-18, abacwaningi bathatha amasampula egazi futhi bawahlolela amaprotheni athile amasosha omzimba (aziwa ngokuthi amasosha omzimba) alwa nokungezwani nekati nezinja.

Intsha eyayihlala nekati phakathi nonyaka wayo wokuqala wokuphila yayinengozi ephansi ngamaphesenti angu-48 yokungezwani nekati kunoontanga bayo, futhi abafana abasebasha ababehlala nenja babenengozi ephansi ngamaphesenti angu-50 yokungezwani nezinto ezithile. Ababhali basikisela ukuthi izingane zamantombazane zingase zingakhuli ukuzivikela komzimba okufanayo nokwabafana ngoba zingase zihlanganyele ngendlela ehlukile nezinja kunabafana abancane, kodwa lokho kuwukuqagela nje.

Joyina i-4aPet Newsletter yethu

umthombo: https://healthland.time.com/

Shiya amazwana

Amazwana kufanele agunyazwe ngaphambi kokuvela